Huidige plan Duivenvoordecorridor van tafel

De fractie van GBLV heeft in de commissie Openbaar Gebied aangeven dat de huidig plannen rond de Duivenvoordecorridor van tafel moeten. GBLV is niet bereid om 16 miljoen euro extra te investeren in 260 woningen in het topsegment, waar nauwelijks markt voor is. Dit geld kunnen we beter besteden aan projecten in de gemeente waar alle inwoners baat bij hebben.

Wel wil de fractie dat het college binnen een half jaar met een plan komt, dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. Bouw duurzaam, innovatief en klimaatneutraal.

2. Denk eens aan iets anders dan de Haagse herenhuizen uit de jaren ’30 stijl. Meer durf en lef qua architectuur!

3. Richt het plan niet op het topsegment van de woningmarkt, maar op segmenten waar vraag naar is.

4. Houdt nadrukkelijk rekening met het cultuurhistorische karakter van het gebied en respecteer de historische zichtlijnen. Houdt de afgesproken 85% groen van het gebied in stand om de subsidie van de provincie niet te verspelen, en borg daarin de recreatieve aspecten.

Het totale investeringssaldo dat de gemeente op het nieuwe DVC-project kwijt mag zijn is wat GBLV betreft 4 à 5 miljoen euro, maar uiteraard liever minder. Een dergelijk bedrag is in de gemeentelijke begroting reeds financieel afgedekt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Er is een historisch besluit genomen om het huidige bouwplan van tafel te halen en een nieuw plan op te stellen.”