GBLV pleit voor sociaal ombudsman

Met de decentralisaties in het sociaal domein (Jeugdwet, Participatiewet en AWBZ/WMO) komt vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor een groot aantal zorgtaken naar de gemeenten. Dit zorgt bij veel mensen voor veel onduidelijkheid en ongerustheid, ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De fractie GBLV pleit daarom voor het aanstellen van een sociaal ombudsman, waar inwoners terecht kunnen met hun problemen na 1 januari aanstaande.

Tijdens de commissievergadering Maatschappelijke Activiteiten (MA) van maandag 6 oktober jl. zal de fractie GBLV een pleidooi houden voor een onafhankelijk sociaal ombudsman waar inwoners terecht kunnen met hun problemen die te maken hebben met de nieuwe zorgtaken van de gemeente. “Ook in onze gemeente zijn deze zorgtaken volledig nieuw. De kans dat niet alles vlekkeloos verloopt, is dus aanwezig. De gemeente moet daarom ook open staan om te leren gedurende de komende periode,” aldus GBLV-raadslid Freek Steutel. “De input van de zorgvrager is daarbij van groot belang en moet gebruikt worden als leermoment. Een sociaal ombudsman kan daarbij prima als schakelpunt tussen inwoners en gemeente fungeren.”

Gemeentebelangen Logo met SloganVerder dringt de fractie GBLV er bij het college op aan, dat er geen mensen tussen wal en schip mogen komen, mochten de budgetten van het rijk in 2015 niet toereikend blijken te zijn om de zorgtaken uit te voeren.