Open brief: Reactie op Van Eekelen (VVD) inzake standpunt Moskee

Geachte mevrouw Van Eekelen, Beste Astrid,

Graag wil ik reageren op jouw verzoek op www.voorburgsdagblad.nl om duidelijkheid te geven over het standpunt van GBLV/Gemeentebelangen over de vestiging van Stichting De Eenheid met een moskeefunctie in het TIO-gebouw. Ik ga ervan uit dat als ik namens GBLV/Gemeentebelangen deze openheid geef jij ook namens de VVD antwoord geeft op de vragen die ik jou stel. Wel zo duidelijk.

Eerst een aantal feiten

  • Zowel GBLV/Gemeentebelangen als de VVD (eigenlijk de gehele gemeenteraad) hebben voor gestemd voor de gebiedsvisie en het huidige bestemmingsplan.
  • Stichting De Eenheid zit als sinds 2006 op het Valkhof. Het was VVD-burgemeester de heer Van Haersma Buma die zich hier mede voor heeft ingespannen.
  • Tegen de buurt is toen gezegd dat dit een tijdelijke huisvesting was voor ongeveer 3 jaar.
  • In het huidige bestemmingsplan zit Stichting De Eenheid nu in een groenstrook en past dat zeker niet in de bestemming.

GBLV/Gemeentebelangen heeft altijd aangegeven dat wij willen dat Stichting De Eenheid zich kan vestigingen in Prinsenhof Hoogbouw. Ook bij de oprichting van de Plint (wijkgebouw in Prinsenhof Hoogbouw) zijn wij de enige partij in de raad geweest die dat heeft voorgesteld. Dat leidt dus tot de vraag waarom de VVD dat plan niet heeft gesteund?

Ook hebben wij aangeven om te onderzoeken of in de gebiedsvisie van de Heuvelwijk een geschikte locatie gevonden kan worden. Voor zowel Prinsenhof hoogbouw als de Heuvelwijk geldt altijd in overleg met omwonenden. Overige locaties in Leidschendam vinden wij niet geschikt , maar als het past binnen het bestemmingsplan kunnen we daar waarschijnlijk niet veel aan doen. Laat dat ook duidelijk zijn. En dat is toch ook wat jouw VVD-duo lijsttrekker Heleen Mijdam, als verantwoordelijk wethouder Ruimtelijke Ordening heeft laten weten?

Ten slotte nog een vraag: Waarom hebben we de nu gebruikte argumenten van de VVD niet gehoord bij de verhuizing van Stichting De Eenheid naar het Valkhof? Nadat de stichting er zat heeft de gemeente zelfs extra parkeerplaatsen moeten aanleggen om de parkeerdruk in de wijk te verminderen. Welke locatie acht je dan wel geschikt voor een moskee in deze gemeente? Of vind je dat in Leidschendam-Voorburg helemaal geen ruimte is voor stichting de eenheid?

Met vriendelijke groeten,
Walter Rosbenders