Woningbouw Duivenvoordecorridor van de baan?

De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen is gepresenteerd. Bijzonder is dat zes van de deelnemende partijen tegen bouwen buiten de bebouwde kom zijn. Het project om in de Duivenvoordecorridor woningen te bouwen, dat ligt immers buiten de bebouwde kom, lijkt hiermee van de baan.

Frank Rozenberg, raadslid GBLV/Gemeentebelangen is zeer verbaasd over de wijze waarop met name de huidige coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en PvdA) hun standpunt over bouwen buiten de bebouwde kom in de StemWijzer hebben opgegeven: “Nog geen half jaar geleden is de Duivenvoordecorridor als nieuw bouwplan in de raad geaccordeerd en nu is ineens iedereen tegen bouwen buiten de bebouwde kom? Ook voor GBLV/Gemeentebelangen hoeft woningbouw in de Duivenvoordecorridor niet, maar door het besluit dat genomen is, gaat het de gemeente minimaal 30 miljoen euro kosten als de andere partijen op hun eerdere besluit terugkomen. GBLV/Gemeentebelangen vindt dat onverantwoord, vandaar dat wij bij de eerste stelling van de StemWijzer een daarop passend en genuanceerd standpunt hebben. Een standpunt waarbij wij overigens ook ruimte bieden aan noodzakelijke woningbouw in Stompwijk”

stemwijzer-07-535x535Rozenberg: “De StemWijzer geeft op deze wijze geen reëel beeld van hoe partijen werkelijk met bouwprojecten buiten de bebouwde kom willen omgaan. Als ik bijvoorbeeld naar het VVD-verkiezingsprogramma kijk dan staat daar zelfs heel nadrukkelijk in dat het project Duivenvoordecorridor doorgang moet vinden. Maar goed, als we de VVD in de StemWijzer moeten geloven dan kunnen we de Duivenvoordecorridor dus groen laten.”