VVD-wethouder zet buurtbewoners weer buitenspel

Stichting Duivenvoorde is van plan om op korte termijn te starten met uitbreiding van het dienstencentrum van woonoord Duivenvoorde. Dit past niet binnen het bestemmingsplan van 2012. In het bestemmingsplan is geborgd dat bij wijzigingen de inwoners hierover vooraf mogen meedenken. Op eerste vragen van de fractie van GBLV/Gemeentebelangen geeft het college van B&W aan de bewoners pas achteraf te willen informeren. De fractie heeft de verantwoordelijke VVD-wethouder Heleen Mijdam nu schriftelijke vragen hierover gesteld.

Hans Peter Klazenga: “Wij vinden het ongelofelijk dat nu de buurt weer niet gehoord wordt bij een wijziging in het bestemmingsplan. Bij het opstellen van dit plan mocht de buurt stevig meepraten en dat werd ook gewaardeerd, bij de eerste wijziging (binnen anderhalf jaar na vaststelling) staat de buurt buitenspel”.

In eerdere gesprekken tussen de gemeente, Stichting Duivenvoorde en de wijkvereniging is steeds gesproken dat er een wijk- en dienstencentrum zou komen waar de wijkvereniging haar eigen identiteit zou behouden. Nu komt er alleen een dienstencentrum en de gemeente heeft nog steeds de voorkeur dat wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde in het dienstencentrum zijn intrek neemt. Hans Peter Klazenga: “Volgens onze informatie gaat de wijkvereniging hierdoor haar eigen identiteit verliezen en dat is niet wenselijk. Wij willen dat de wijkvereniging gewoon in haar huidige locatie blijft zitten en dat de gemeente een reële huurprijs voor die accommodatie vraagt. De kans op een goede samenwerking tussen de Stichting Duivenvoorde en de wijkvereniging looGemeentebelangen Leidschendam-Voorburgpt door de handelswijze van de verantwoordelijk wethouder schade op, omdat de afgesproken procedure rond de wijziging van de bestemming terzijde wordt geschoven.”