Onvoldoende aandacht voor ondernemers in Duivenvoordecorridor

GBLV/Gemeentebelangen heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan ondernemer Peter de Groot van Life & Garden in het kader van de ontwikkeling van het bouwplan Duivenvoordecorridor. Tijdens dit bezoek bleek dat de gemeente aanvullende eisen stelt aan het bestemmingsplan, waardoor het geplande opschuiven van het bedrijfspand van Life & Garden geen doorgang kan vinden. Tegelijkertijd kwam naar voren dat de gemeente vergeten is het recht van overpad te regelen, zodat de bereikbaarheid van de nieuwe woningen in het bouwplan Duivenvoordecorridor nog een probleem kan gaan worden.

Voor de vertegenwoordigers van GBLV/Gemeentebelangen werd weer pijnlijk duidelijk hoe het huidige college van B&W met de belangen van ondernemers omgaat. Frank Rozenberg, raadslid GBLV/Gemeentebelangen: “Er ligt een bestemmingsplan waarop het nieuwe pand van Life & Garden gebouwd mag worden. De gemeente stelt nu ineens dat er een zichtlijn moet komen, met als gevolg dat het nieuwe bedrijfspand niet gerealiseerd kan worden. Daarnaast worden alle ingediende tekeningen voor de nieuwbouw steeds afgekeurd. Net als in het buitengebied van Stompwijk lijkt het wel of wethouder Mijdam alleen maar oog heeft voor fraaie stedebouwkundige en landschappelijke vergezichten, maar ook hier weer de belangen van ondernemers vergeet.”

GBLV/Gemeentebelangen staat voor Leidschendam-Voorburg als een groene woon- én werkgemeente. Rozenberg: “Dit college, met deze wethouder, gaat uit van wat niet kan. Wij willen dat juist omdraaien: ga uit van wat wel kan en help ondernemers om de lokale economie aan te jagen en op gang te houden.”

PB Duivenvoordecorridor

Op de foto v.l.n.r.: Peter de Groot (Life & Garden), Nico Hooijmans, Loek van Houten, Lida van den Akker en Marien van Wijk (GBLV/Gemeentebelangen) voor het terrein waar de nieuwbouw van Life & Garden is gepland.