GBLV/Gemeentebelangen: Jeugdleden verenigingen subsidiëren

GBLV/Gemeentebelangen heeft afgelopen weekend een bezoek gebracht aan vijf Scoutinggroepen in Leidschendam en Voorburg. Het schrappen van de subsidies voor jeugdleden door de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en PvdA blijkt tot ongewenste effecten te leiden. GBLV/Gemeentebelangen wil deze jeugdsubsidie zo snel mogelijk weer invoeren.

Onlangs werd bekend dat Scouting Nederland met haar 25.000 vrijwilligers de Nederlandse samenleving jaarlijks zo’n 160 miljoen euro bespaart. Dit door de positieve effecten op de gezondheid, opleiding en vorming. Hans Peter Klazenga, lijsttrekker en fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen: “Wij zijn onder de indruk van deze cijfers. Als je dit vertaalt naar onze gemeente dan praat je over ongeveer 700.000 euro. Nu de taken en de budgetten van de jeugdzorg in 2015 naar de gemeente komen, dan is Scouting dus een prima organisatie die ons lokaal kan helpen met de preventietaak in de jeugdzorg. Wij vinden dan ook dat daar financiële middelen vanuit de gemeente tegenover mogen staan, om zo de rol van scouting te ondersteunen.”

Tijdens het werkbezoek is met de verschillende besturen gesproken over de bijdrage vanuit de gemeente voor jeugdleden en bijvoorbeeld opleidingen van de vrijwilligers binnen hun groepen. De meeste besturen geven dat subsidiebedragen van voor 2012 in deze tijd niet meer reëel zijn, maar een bijdrage van de gemeente wel bruikbaar te vinden. Hierdoor kunnen de contributies laag blijven. Door het terugdraaien van de subsidies zijn in veel gevallen de contributies omhoog gegaan. Hans Peter Klazenga: “Ook het verhogen van een contributie is een lastenverzwaring voor gezinnen met jonge kinderen. Onze ideeën over subsidiering van jeugdleden gelden overigens niet alleen voor de Scoutinggroepen, maar ook voor andere (sport)verenigingen in onze gemeente met jeugdleden.

HubertusBrandaanOp foto: GBLV/Gemeentebelangen op bezoek bij Scoutinggroep Hubertus Brandaan.