GBLV/Gemeentebelangen blij met oplossing voor scoutingclubs

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is blij dat er eindelijk overeenstemming is tussen de gemeente en de Scoutinggroepen Satoko Kitahara en Pius XII over de overdracht van hun clubhuizen. In Leidschendam betaalden de drie scoutingverenigingen hoge huren aan de gemeente voor hun clubhuizen. De Voorburgse groepen hadden de clubhuizen in eigendom. GBLV/Gemeentebelangen had bij de bezuinigingsronde in 2011 gepleit voor gelijke kansen voor de Leidschendamse en Voorburgse scoutinggroepen. Hiervoor was het noodzakelijk dat de clubhuizen van de drie Leidschendamse groepen in eigendom zouden komen van de scoutinggroepen. De gemeenteraad heeft hier toen mee ingestemd.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV: “Wij zijn blij dat er eindelijk overeenstemming is tussen de gemeente en de Satoko Kitahara en de Pius XII. Met de eerdere overdracht van het clubhuis van scoutinggroep de Damherten heeft het college eindelijk uitvoering gegeven aan de door ons ingediende motie in de zomer van 2011. GBLV hecht grote waarde aan goede scoutingverenigingen in Leidschendam en Voorburg”.

Onlangs werd bekend dat Scouting Nederland met haar 25.000 vrijwilligers de Nederlandse samenleving jaarlijks zo’n 160 miljoen euro bespaart. Dit door de positieve effecten op de gezondheid en opleiding. Hans Peter Klazenga: “Wij zijn onder de indruk van deze cijfers. Als je dit vertaalt naar onze gemeente dan praat je over ongeveer 700.000 euro. Nu de taken en de budgetten van de jeugdzorg in 2015 naar de gemeente komen, dan is Scouting dus een prima organisatie die ons lokaal kan helpen met de preventietaak in de jeugdzorg. Wij vinden dan ook dat daar financiële middelen vanuit de gemeente tegenover mogen staan, om zo de rol van scouting te ondersteunen!”