Duidelijkheid over voorzitter Ondernemersfonds nodig

De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) heeft geschokt kennis genomen van de berichten die zijn verschenen in de media over de voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Oud Voorburg in relatie tot gevoerd financieel beheer. Voor de fractie was dit aanleiding om direct een verzoek in te dienen om bij de aanstaande raadsvergadering het instellen van het ondernemersfonds te bespreken.

Fractievoorzitter Hans Peter Klazenga is klip en klaar als het gaat om integriteit: “Voor GBLV staat het signaal voor het ondernemersfonds Oud Voorburg nu op rood. Wij zijn voorstander van het ondernemersfonds, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar mijn fractie gaat niet akkoord met het instellen van een ondernemersfonds, waarin de gemeente een rol heeft, zolang niet helder is wat er waar en niet waar is aan de berichten over de voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Oud Voorburg. Dat zou niet goed zijn voor de ondernemers in het Oude Centrum van Voorburg, maar ook niet voor de gemeente zelf.”