Verkeerssituatie Kwadrant en Oude Trambaan moet beter

Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) heeft geconstateerd dat de verkeerssituatie rondom het pas vernieuwde Kwadrant en de heropende Oude trambaan in Leidschendam nog steeds niet op orde is. Voor de verkeersdeelnemers ontstaan gevaarlijke situaties. Voor GBLV alle aanleiding om daar de verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen (CDA) op aan te spreken.

Betonnen struikelblokken

Bij de vernieuwing van het Kwadrant in Leidschendam zijn er betonnen randen aangelegd om de fietsstroken te scheiden van de autorijbanen. Onlangs zijn daar tal van fietsers ongelukkig gevallen nadat ze deze betonnen rand over het hoofd hebben gezien. In reactie hierop heeft de gemeente een van deze betonnen randen verwijderd (Kruispunt Koningin Julianaweg/Bachlaan). Robin van Wissen: “Wij hebben geconstateerd dat ook de overgebleven betonnen randen ongevallen veroorzaken. Ook vragen we ons af hoeveel het de belastingbetaler kost om eerst deze levensgevaarlijke blokken neer te leggen, en ze vervolgens weer te laten verwijderen. Hier is erg slecht over nagedacht.”

Koningin Julianaweg niet ontzien

Iets verderop bij de pas heropende Oude Trambaan is de verkeerssituatie ook nog niet in orde. Omwonenden zijn niet blij dat omleidingsborden die het verkeer van de Oude Trambaan moeten weghouden nog steeds niet zijn verwijderd. Dankzij deze borden rijdt er nog steeds veel verkeer over de Koningin Julianaweg en dit komt de veiligheid niet ten goede. “Het verkeerslicht op de Koningin Julianaweg zou lang op rood blijven en oude Trambaan snel op groen, zodat de het aantrekkelijker is om over de Oude Trambaan te rijden, maar ook dit blijkt helaas nog niet geregeld te zijn.” aldus Van Wissen. Verder is het GBLV opgevallen dat veel automobilisten vanaf de Oude Trambaan een stukje tegen verkeer in rijden om links de Rijnlandstraat in te rijden.  

Voor GBLV is deze verkeerssituatie aanleiding om tijdens de komende commissie Openbaar Gebied van 26 november a.s. vragen te stellen aan de verantwoordelijk wethouder. Van Wissen: “We zien graag dat de wethouder ook de overgebleven betonnen randen op de Bachlaan zal weghalen, en bevordert dat het verkeer dat nu nog over Koningin Julianaweg gaat zo veel mogelijk via de Oude Trambaan te laten rijden.

 

Fietser_Bachlaan231113

Foto: Fietser passeert betonnen rand op de Bachlaan in Leidschendam (verlengde van de Rijnlandstraat)