Raadsflits: “Hosanna door de coalitie, gejubel in de Raad”

De laatste begrotingsbehandeling van dit college is een feit. En het was een ware goed nieuws show! In de glazen stolp van het stadsbestuur schijnt iedereen tevreden te zijn over het gevoerde beleid. Maar wij horen toch ook andere geluiden!

Dit college heeft in onze beleving een aantal dwalingen begaan die van invloed zijn op de portemonnee van u als inwoner of direct uw leefomgeving aantast. Dwalingen waarvan wij van mening zijn dat het anders had gemoeten en anders had gekund. Ik noem er een paar:

  • Damcentrum, geldverslindend en bouwend voor leegstand;
  • Recreatief knooppunt Stompwijk, prestigeproject wat de gemeenschap ruim 3 ton heeft gekost;
  • De Centrale huisvesting, had anders en goedkoper gekund;
  • De Duivenvoordecorridor, nog meer stenen en minder groen, niet luisteren naar belangen van derden;
  • Woonzorgcentrum Marienpark, bewoners zoeken de weg naar de rechter, wijk wordt ‘verkracht’ door enorm hoge woontoren;
  • Avalex, miljoenentekort wordt neergelegd bij de inwoners!

 

Tijdens de begrotingsbehandeling wordt recht gesproken wat krom is en jubelen de coalitiepartijen over de ‘groene woonstad’ met haar lage lasten.

 
Het kan anders en het moet anders

  • GBLV heeft aandacht gevraagd voor het bevriezen van de OZB, waardoor de woonlasten niet verder zullen stijgen. Helaas kregen wij voor dit idee geen bijval en gaat u volgend jaar weer meer betalen!
  • GBLV heeft aandacht gevraagd voor een effectief behoud van het stadsmuseum. Helaas kregen wij voor dit initietief geen bijval.
  • GBLV heeft aandacht gevraagd voor een subsidie voor stadstuin Rusthout. Helaas kregen wij voor dit project geen bijval. Wel mag men meepraten over het bestemmingsplan en dat is al heel wat.

 

GBLV zal blijvend aandacht vragen voor u als inwoner. U bent 19 maart 2014 aan zet en u bepaalt of u net zo jubelend bent over deze coalitie als de coalitie over zich zelf. Het kan anders en het moet anders, in uw belang!

Hans Peter Klazenga