Gemeenteraad verzwaart lasten inwoners en bedrijven

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 besloten om de lasten voor de inwoners en bedrijven te verhogen. Een motie van GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) om de lasten gelijk te houden, werd door de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, PvdA) en GroenLinks niet aangenomen.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV: “De gemeente verwacht een overschot  op de begroting van bijna 800.000 euro in 2014. Anders gezegd: de hogere gemeentelijke belastingen en tarieven voor de inwoners en ondernemers in 2014 wordt niet ingezet voor diensten die de gemeente levert, maar verdwijnt gewoon rechtstreeks in de spaarpot van de gemeente. GBLV vindt het onverantwoord om in een tijd waar bij inwoners en bedrijven elke euro welkom is, de gemeente nog meer geld bij elkaar harkt om in de eigen gemeentelijke spaarpot te stoppen.”

De gemeentelijke spaarpot is overigens al zeer goed gevuld. Klazenga: “De gemeente heeft zoveel geld in kas dat allerlei risico’s die de gemeente misschien ooit zou kunnen lopen met het grootste gemak kunnen worden afgedekt. Voor de coalitiepartijen – met wethouder Houtzager (VVD) voorop – moet de gemeentelijke spaarpot nog verder worden gespekt. GBLV maakt daarin bewust een andere keuze: geen lastenverhoging voor inwoners en bedrijven.”