Motie tegen eigen bijdrage inzameling grofvuil

De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) zal bij de vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober aanstaande een motie indienen om af te zien van een eigen bijdrage voor grofvuil. GBLV vindt het principieel onjuist dat het financieel wanbeleid en wanbestuur bij Avalex dat heeft geleid tot miljoenentekorten, wordt afgewenteld op de inwoners.

“Nadat bekend werd dat het bestuur van Avalex voor 1 november van de gemeente wil horen of een bijdrage van 30 euro in rekening wordt gebracht voor het aanbieden van grofvuil, hebben wij direct laten weten daar absoluut geen voorstander van te zijn,” geeft Frank Rozenberg, raadslid GBLV aan. Rozenberg: “Het Avalex-bestuur heeft in de afgelopen jaren wanbeleid gevoerd, dat tot miljoenenverliezen heeft geleid. Avalex lost dat verlies maar in de eigen bedrijfsvoering op, maar niet over de ruggen van de inwoners.”

Met de motie tegen een eigen bijdrage voor grofvuilinzameling wil GBLV een duidelijk signaal vanuit de gemeenteraad in de richting van het college van B&W laten horen. “Het lijkt me dat daar een meerderheid voor te vinden is, zeker als ik kijk naar de signalen die andere partijen afgeven. Mocht de gemeenteraad de motie toch niet aannemen, dan is het voor de inwoners in ieder geval direct helder hoe de andere partijen over lastenverhoging denken.”