Middenstand Leidschendam-Voorburg op achterstand

De beperking voor winkels om op zondag open te zijn is voor de vakantie opgeheven. Niet in Leidschendam-Voorburg, want daar willen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA de lokale economie niet stimuleren. Elke euro die door de inwoners van Leidschendam-Voorburg op zondag in winkels in de regio wordt uitgegeven, is een verloren euro voor onze middenstand. Na veel gedoe ligt er nu een voorstel van het college van B&W om wel de zondagopenstelling voor supermarkten te verruimen. De supermarktondernemers hebben daar ook om gevraagd. Het voorstel van het college is een laf compromis. De supermarkten mogen op zondag van 13.00 – 18.00 uur open zijn, terwijl in Den Haag de supermarkten van 10.00 – 20.00 uur open zijn.

Frank Rozenberg, raadslid GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) vindt het een achterhoedegevecht van de coalitiepartijen: “Het coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en D66 is voor deze partijen heilig. Dat de wereld in de afgelopen drie jaren is veranderd en de economie juist een impuls nodig heeft, lijkt hen niet te deren. Deze partijen houden liever vast aan een stuk papier dan dat zij zich inzetten voor de werkelijkheid waar inwoners en middenstand van deze gemeente mee worden geconfronteerd. Veel inwoners doen hun boodschappen of gaan winkelen in Den Haag en de middenstand ziet met lede ogen aan hoe die euro’s naar Den Haag verdwijnen. En dan is er ook nog het werkgelegenheidseffect. Er zijn bijvoorbeeld genoeg jongeren die op zondag in een winkel willen staan. Waar oplopende jeugdwerkloosheid als we niet uitkijken de grootste ramp van dit decennium wordt, ligt hier dus een enorme kans om de jeugd aan het werk te helpen.”

GBLV bepleit de mogelijkheid voor alle winkels om op zondag open te zijn, onder het motto: “het kan en het mag, maar het hoeft niet” om zo de afweging om wel of niet open te zijn bij de winkeliers te laten. Voor de supermarkten geldt dat wat GBLV betreft het voorstel van het college op dit moment moet worden aangepast naar openingstijden van 10.00 – 20.00 uur.