Uitslag Landelijk gebied – Gemeente: 12 – 5

Aan het begin van de vakantieperiode heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een groot aantal zaken tegen het bestemmingsplan Landelijk gebied Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad is in een ruime meerderheid van deze zaken in het ongelijk gesteld. Het college van B&W doet het in zijn persbericht voorkomen alsof het allemaal wel meevalt en dat er nu in ieder geval duidelijkheid is. Voor GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is de kous hiermee nog niet af.

GBLV is tijdens de behandeling van het bestemmingsplan uiterst kritisch geweest op de opstelling van verantwoordelijk wethouder Mijdam (VVD) in de wijze waarop met zienswijzen van betrokken inwoners en ondernemers werd omgegaan. Frank Rozenberg, raadslid GBLV: “In dat bestemmingsplan is wat GBLV betreft de balans tussen natuur en wonen en bedrijvigheid zoek. Het college wil met dit bestemmingsplan het landelijk gebied omvormen tot een keurig aangeharkte achtertuin. Dat er ook mensen wonen en bedrijven zijn gehuisvest leek van minder belang. Terecht dus dat zij zich massaal tegen het bestemmingsplan hebben gekeerd. Een aantal zaken kon gelukkig zonder rechter worden opgelost. Bij zeventien zaken heeft de gemeenteraad het voorstel van de wethouder gevolgd om door te zetten. Van die zeventien zaken heeft de gemeente er dus twaalf verloren.”

Rozenberg: “Een uitslag waarbij de gemeente met zulke aantallen bakzeil moet halen, toont aan hoe ver dit college en deze coalitie van VVD, CDA, PvdA en D66 afstaan van de werkelijkheid van inwoners en ondernemers. Als de wethouder haar werk goed had gedaan, dan had de Raad van State korte metten gemaakt met de bezwaren van de betrokkenen. Nu is gebleken dat er fouten zijn gemaakt en er geen rekening is gehouden met de bestaande belangen van betrokkenen.  Gelukkig dat de Raad van State wel naar de bezwaren van de betrokkenen heeft geluisterd en daar ook een gemotiveerd standpunt op heeft bepaald. Bij de meerderheid van de gemeenteraad konden de betrokkenen geen gehoor vinden en moesten zij een dure en tijdrovende procedure starten.”

De gemeente moet nu opnieuw aan de slag met het bestemmingsplan. GBLV zal dat kritisch volgen. “Onze ervaring met dit college is dat soms op een zeer “creatieve” wijze met uitspraken van rechters wordt omgegaan. Voor je het weet komt wethouder Mijdam met een voorstel naar de gemeenteraad waarin juridisch wat zaken zijn aangepast, waardoor inwoners of ondernemers alsnog met lege handen staan. GBLV zal zich daar fel tegen verzetten,” geeft Frank Rozenberg tot slot aan.