GBLV: Maak bezwaar tegen bomenkap De Zijde

Het College van B&W Leidschendam-Voorburg heeft eenzijdig, zonder overleg met bewoners, tot bomenkap in wijk De Zijde besloten. De bomen staan in de weg voor de vervanging van riolering, gas en waterleiding. Van herplant is geen sprake. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) roept betrokken bewoners op om massaal bezwaar te maken tegen deze groenroof.

Het college van B&W heeft besloten om 100 bomen te kappen voor de vervanging van riolering, gas en waterleiding in wijk De Zijde. Van herplant is geen sprake want dit is volgens het college alleen maar lastig voor volgende renovaties. Zonder overleg met de bewoners is eenzijdig door het college tot deze groenroof besloten. Nota bene in een wijk die onderdeel is van de door de raad vastgestelde hoofdstructuur Groenplan Leidschendam-Voorburg.

Wel komt er in september een overleg met de wijkbewoners. De vraag is alleen waar dat overleg nog zin voor heeft. De bomen zijn dan al gekapt. Mosterd na de maaltijd dus.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Zo ga je als college niet met burgers om. GBLV vindt dat het college deze groenroof niet mag doorvoeren. Eerst overleg en overeenstemming met de bewoners en daarna pas zien of de plannen op deze wijze moeten worden uitgevoerd. De manier waarop dit college van VVD, PvdA, CDA en D66 opereert, schept alleen maar afstand tussen het lokaal bestuur en de inwoners. GBLV staat juist voor lokaal bestuur dicht bij inwoners en ondernemers.”