Wetsovertreding goed voor de gemeente?

De uitspraak van de Europese Commissie over de ongeoorloofde staatssteun van 6,9 miljoen euro die de gemeente Leidschendam-Voorburg aan Schouten De Jong Bouwfonds (SJB) heeft verstrekt, stond deze week op de agenda van de commissie Openbaar Gebied. De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) verbaast zich over het referentiekader waarbinnen verantwoordelijk wethouder Houtzager (VVD) het besluit van het college om steun te verlenen goedpraat.

Het doel heiligt de middelen

SONY DSCWoordvoerder Frank Rozenberg, raadslid GBLV omschrijft het goedpraten van de ongeoorloofde staatsteun, zoals college en wethouder nu doen, als “het doel heiligt de middelen”. Het volbouwen van het Damplein moest hoe dan ook doorgang vinden. Op het moment dat SJB het binnen de afgesproken grondprijs niet lukte om met de bouw te starten, deinsde de wethouder en het college er niet voor terug om gebruik te maken van ongeoorloofde staatssteun om SJB aan het bouwen te krijgen. Nu de Europese Commissie heeft geoordeeld dat de gemeente hierdoor concurrentievervalsing heeft gepleegd, geeft de wethouder aan dat met de gemeentelijke grondprijsverlaging nadat de grondverkoop al had plaatsgevonden wel een mooi Dampleinproject is gerealiseerd.

Rechtsbescherming is wassen neus

Het feit dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld wordt daarmee terzijde geschoven. Rozenberg vindt dat zeer ernstig. “Wat de wethouder en het college eigenlijk aangeven is dat of we nu wel of niet de regels hebben overtreden: het resultaat telt. Als dat de manier is waarop de overheid in het algemeen of de gemeente Leidschendam-Voorburg in het bijzonder met wet- en regelgeving omgaat, dan is wat mijn fractie betreft elke bescherming van inwoners en ondernemers tegen overheidshandelen een wassen neus. Je zou van een wethouder mogen verwachten dat hij zich aan de wet houdt en op zijn minst het eigen handelen ook in een ander perspectief dan van een volgebouwd Damplein kan zien. Het is wat dat betreft treurig om te constateren dat ook de coalitiepartijen liever naar het resultaat lijken te kijken, dan zich eens af te vragen wat de rol van de gemeenteraad is en had moeten zijn bij de grondprijsverlaging waar de Europese Commissie nu snoeihard over heeft geoordeeld.”

Pleidooi voor betrouwbare overheid

Rozenberg benadrukt tot slot dat GBLV een betrouwbare gemeentelijke overheid bepleit. “Je kunt bijvoorbeeld niet aan de ene kant in het buitengebied bewoners en ondernemers met rigide handhavingsbeleid het leven zuur maken en aan de andere kant als gemeente regels aan je laars lappen of het overtreden van wet- en regelgeving door de gemeente goedpraten. Als we dat in Leidschendam-Voorburg normaal vinden of afdoen met ‘dat moet toch kunnen’, dan vraag ik me af waar we met elkaar in onze gemeente zijn aanbeland.”

Foto: Raadslid Frank Rozenberg van GBLV