Waardering voor de Koningin

Koningin75De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) heeft het initiatief genomen om tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 5 februari twee moties in te dienen. In de eerste motie spreekt de gemeenteraad namens de inwoners van Leidschendam-Voorburg waardering uit voor de wijze waarop Koningin Beatrix haar ambt heeft vervuld. In de tweede motie verzoekt de raad het college om op 30 april een Koningsboom te planten.