Laag huurtarief voor theater niet fair voor wijkverenigingen

In de commissie Maatschappelijke Activiteiten van 14 januari jongstleden is een voorstel van het college besproken waarin de gemeenteraad geld gevraagd wordt voor het openhouden van het Veur Theater aan de Damlaan. Ondernemers hebben een bedrijfsplan opgesteld om samen met het theaterbestuur Ludens en het college het voormalige Theater Camuz open te houden. Belangrijkste punt in dit plan is dat de huurprijs die gemeente voor dergelijke accommodaties vraagt, niet betaald kan worden door de ondernemers. De oorspronkelijke huurprijs is de huurprijs die ook bijvoorbeeld wijkverenigingen betalen aan de gemeente. Het college is bereid om een lager huurtarief (voorlopig voor 2 jaar) te rekenen voor het theater, daarnaast krijgt men ook de inboedel tijdelijk gratis tot haar beschikking.

Walter Rosbenders, raadslid Gemeentebelangen: “Wij zijn verheugd dat het theater aan de Damlaan open kan blijven met dit voorstel. Het belangrijkste vinden we dat met dit besluit het college en de gemeenteraad de deur open zetten voor andere huurders van gemeentelijke accommodaties, zoals wijkverenigingen om een lagere huurtarief te krijgen. Het is vrij simpel: als voor het theater wel een reële huur geldt, dan moeten ook verenigingen die accommodaties van de gemeente huren een reële huurprijs krijgen.  105 euro per vierkante meter is geen huur meer die in deze tijd reëel is, voor kantoorruimte betaal je in deze regio al 25% minder aan huurprijs.”

Gemeentebelangen gaat het college vragen om met wijkverenigingen en WoeJ in gesprek te gaan en ook te komen tot reële huurprijzen op basis van van bijvoorbeeld de WOZ-waarde of op basis van een reële exploitatie.  Rosbenders: “Ik ben benieuwd naar de reactie van het college op dit punt. In het verleden mocht voor een voorstel nooit geld gehaald worden uit de reserves (spaarpot van de gemeente), nu bij dit voorstel vindt de wethouder van Financiën het wel een goed idee. Gelet op de financiële belangen belangen van de gemeente in het Damcentrum lijkt het erop dat het college dit opmerkelijke voorstel doet.”