Afvalproblemen Voorburg-Noord verantwoordelijkheid college B&W

SONY DSCWijkvertegenwoordiger Ap de Heus wijst de gemeente regelmatig op de afvalproblemen in Voorburg-Noord, die zich nu ook in Voorburg-West lijken voor te doen. Tijdens de Kerstperiode was het weer raak. De containers zaten vol, afval blijft liggen, op meldingen wordt niet gereageerd met als uiteindelijk resultaat een stel geblakerde afvalcontainers. GBLV heeft vorig jaar al aan het college gevraagd om extra handhaving op het juist aanbieden van afval en een sneller optreden van Avalex. Het college laat Voorburg-Noord echter gewoon links liggen als het gaat om de afvalproblematiek.

 

Schuld niet alleen bij Avalex

Frank Rozenberg, raadslid GBLV vindt het te gemakkelijk om de beschuldigende vinger steeds naar Avalex te wijzen: “Natuurlijk is Avalex een uiterst zwakke afvalinzamelaar als het gaat om de bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt echter bij het Avalex-bestuur en niet bij de medewerkers op de huisvuilwagens. In het Avalex-bestuur zitten twee wethouders uit Leidschendam-Voorburg en we weten allemaal hoe dat bestuur functioneert.”

 

Strengere handhaving

In het contract dat tussen de gemeente en Avalex is afgesloten, is er niet of nauwelijks rekening gehouden met afvalinzameling buiten de normale inzameltijden en -routes om. “Dit is vorig jaar door de wethouder aan de gemeenteraad aangegeven. Dat betekent dat als Avalex zijn ronde maakt en een bewoner zet vijf minuten daarna zijn afval buiten, dan valt  Avalex niets te verwijten. Die bewoner valt wel wat te verwijten en daar zou dus strenger op moeten worden gehandhaafd. Het college heeft dat ook toegezegd nadat GBLV en GroenLinks daar op hadden aangedrongen,” geeft Rozenberg aan.

 

College moet lef tonen

Voor GBLV is het niet zo moeilijk om de afvalproblemen in Voorburg-Noord aan te pakken: bewoners wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, betere handhaving, goed functionerende afvalcontainers, geen missers in de inzamelroutes van Avalex en een snelle achtervang als er toch iets mis gaat. “Zo moeilijk is het allemaal niet. Het betekent alleen dat het college eens het lef moet hebben om met de vuist op tafel te slaan in de richting van Avalex als het gaat om het functioneren van die afvalcontainers en de inzamelroutes. Een snelle achtervang zal de gemeente geld gaan kosten. En door het geblunder van het bestuur van Avalex is de pot met afvalstoffenheffing in onze gemeente behoorlijk leeg aan het raken. GBLV zal een voorstel doen om voor die snelle achtervang budget vrij te maken. Dan zal ook blijken of D66, dat zich nu met GroenLinks roert naar aanleiding van de berichten van Ap de Heus, er echt veel aan gelegen is om de afvalproblemen in Voorburg-Noord op te lossen,” besluit Rozenberg.