Aanpak woninginbr​aken moet anders

De fractie GBLV maakt zich net als veel inwoners in Leidschendam-Voorburg grote zorgen over de inbraakgolf die de gemeente teistert. Alle inzet van de politie en de gemeente ten spijt, lijkt het niet dat het aantal inbraken afneemt. Het gevoel van onveiligheid neemt bij inwoners toe. GBLV vreest dat het vertrouwen in de politie en in de gemeente om basisveiligheid in de woon- en werkomgeving te bieden afneemt. Waar het de politie en de gemeente onvoldoende lukt om paal en perk te stellen aan het inbrekersgilde, wordt het tijd voor een andere of intensievere aanpak.

“De korpschef van het korps Haaglanden verkondigde vol trots dat het in de regio Haaglanden zoveel veiliger is geworden en dat ook het aantal woninginbraken is gedaald. Dat kan zo zijn voor de regio, maar in Leidschendam-Voorburg is de ervaring bij de inwoners zo langzamerhand echt anders,” aldus Hans Peter Klazenga , fractievoorzitter GBLV. “De twitter- en nieuwsberichten over een inbraak hier en een inbraak daar zijn nauwelijks meer bij te houden, af en toe gelukkig afgewisseld met een succes dat een inbreker in de kraag is gegrepen.”

“Als raadslid weet ik dat de burgemeester en de politie hun uiterste best doen om de inbraakgolf te keren, maar ik zie dat het onvoldoende succes heeft. Het gevolg daarvan kan en mag toch niet zo zijn dat je als burger bijna je huis niet meer uit durft, bang dat er bij je ingebroken wordt?”, geeft Klazenga aan. “Vandaag is de Nationale Politie ceremonieel van start gegaan. Dat is heel mooi. Wat GBLV betreft, mag die Nationale Politie dan ook meteen laten zien wat schaalvergroting betekent als het gaat om capaciteitsinzet in Leidschendam-Voorburg. De gemeente waar zo langzamerhand het hoogste inbraakpercentage van Nederland wordt gehaald.”

GBLV vindt dat Leidschendam-Voorburg best een tijdje “blauw wordt gespoten”: extra zichtbare politiecapaciteit die op inbraakgevoelige plekken en tijden wordt ingezet. Daarnaast moeten we misschien ook maar accepteren dat de politie intensievere controles houdt bij toegangswegen tot wijken. Wat gaat er naar binnen en wat gaat er uit. “Het tij moet echt gekeerd worden. Wij zullen in de eerstvolgende raadscommissie Algemene Zaken de burgemeester vragen naar de stand van zaken. Verder nodigen we iedereen uit om ons ideeën aan de hand te doen om het aantal inbraken in onze gemeente te verminderen.”