GBLV steunt parkeerbeleid MBK en VOOV

De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) heeft in de commissie Openbaar Gebied (OG) het parkeerbeleid van het MKB Leidschendam-Voorburg en de Vereniging Ondernemend Oud Voorburg (VOOV) gesteund. Een voorstel van het college van B&W om als gemeente betaald parkeren in te voeren bij station Voorburg kon wat GBLV betreft de prullenbak in.

“Het was echt een onbegrijpelijk voorstel van het college,” volgens Frank Rozenberg, raadslid GBLV. “Wij verschillen op een aantal punten van mening met de coalitie, maar als het gaat om gratis parkeren kan ook GBLV zich volledig vinden in het coalitieakkoord: gratis parkeren in onze gemeente. Het college kwam nu met een voorstel om zelf als gemeente betaald parkeren in te gaan voeren, omdat de verkoop van grond bij station Voorburg aan de NS was mislukt.”

Ook vanuit het MKB L-V en de VOOV werd aangegeven dat gratis parkeren de voorkeur geniet. “GBLV steunt die lijn van het MKB L-V en VOOV. Ook de meeste andere fracties zagen niks in het voorstel. Het werd voor wethouder Van Ostaijen (CDA) duidelijk dat hij zijn voorstel terug moest nemen naar het college.” De commissie OG is nu in afwachting van alternatieve voorstellen van het college.