Raadsflits

GBLV feliciteert ondernemers Oude Centrum

Het college heeft dankzij de inbreng van GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) toch besloten een centrummanager aan te stellen voor het Oude Centrum in Voorburg. Deze persoon kan met inbreng van alle ondernemers ervoor zorgen dat het Oude Centrum weer een winkelgebied van allure kan worden. En dat juichen wij als partij van harte toe! Jammer dat D66 en CDA in de Raad tegen ons voorstel voor het aanstellen van een centrum manager hebben gestemd. Ook positief is het feit dat de wethouder heeft aangegeven met alle ondernemers in het gebied te willen praten en deze er ook daadwerkelijk bij te betrekken. Helaas heeft ons voorstel om de OZB te verlagen voor het aankomende jaar het niet gehaald. En juist in deze tijd, waarin iedereen moet bezuinigen, zou dat een uiterst mooi gebaar van dit gemeentebestuur zijn om haar inwoners tegemoet te komen. De huizenprijzen dalen, maar uw OZB gaat gewoon omhoog. U kunt natuurlijk altijd bezwaar maken…..

Rusthout; een positieve aanpak
Daarnaast is GBLV blij met de ontwikkelingen die gaande zijn om dierenweide Rusthout te sparen en te behouden. Waar de sociale infrastructuur in de gemeente door de coalitie ernstige schade wordt toegebracht, blijft deze parel behouden. En ook daarmee feliciteert GBLV de actieve groep vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. En tot slot de toezegging van de wethouder om de parkeerdruk op de Frederiklaan aan te pakken en met voorstellen te komen. Ook dat is een positieve ontwikkeling. Want laten we wel zijn; deze gemeente heeft geld genoeg om pijnpunten op te lossen.