Nieuw college kost 375.000 euro extra

Het nieuwe college van B&W van Leidschendam-Voorburg wordt dinsdag 18 mei aanstaande geïnstalleerd. Het aantal wethouders wordt dan uitgebreid van vier naar vijf. Volgens de persberichten vanuit de
gemeente leidt dat niet tot extra kosten, omdat de wethouders parttime gaan werken. Gemeentebelangen is voor duidelijkheid en begrijpt niet hoe VVD, CDA, D66 en PVDA van “geen extra kosten” kunnen spreken als het om 375.000 euro extra kosten gaat.

“Iedereen heeft de mond vol van bezuinigen, maar als het om de eigen positie gaat dan geven de nieuwe collegepartijen al direct niet thuis”, geeft vice-fractievoorzitter Frank Rozenberg van
Gemeentebelangen aan. Het werkpakket voor het nieuwe college is niet veranderd, dus als men met vijf in plaats van vier wethouders wil werken, dan moet elke wethouder voor 0,8 fte aan de slag. “Voor 80% van het wethouderssalaris willen ze kennelijk niet aan de slag. De dame en vier heren willen wel voor 90% van het salaris op het rode pluche zitten. Dat grapje kost de gemeenschap vervolgens 375.000 euro”, rekent Rozenberg voor.
Met het argument dat die extra kosten door bezuinigingen op de bestuurskosten worden opgevangen, rekent Rozenberg simpel af: “Als die bezuinigingen mogelijk zijn dan is dat prachtig, maar wij zien niet in waarom daar eerst 375.000 euro extra kosten voor moeten worden gemaakt. De 375.000 euro extra kosten is vermoedelijk ook een te laag bedrag. Denk maar aan extra kosten voor secretariaat, ondersteuning, taxikosten, communicatie en feestjes rond de portefeuilles van de wethouders en dergelijke”.
Voor Gemeentebelangen maakt het nieuwe college al direct een valse start. Maar ook voor de inwoners, het bedrijfsleven, de vele verenigingen en de maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Hoe denkt het nieuwe college dat die gaan reageren? Bijvoorbeeld als er wordt afgekondigd dat de subsidies op jeugdleden van sportverenigingen met 375.000 euro moeten worden verlaagd? “Ik kan dat wel raden,” geeft Rozenberg tot slot aan: “Moeten uw riante wethouderssalarissen over de ruggen van onze jeugdleden worden betaald?”