Accountant gemeente: Administratie Damcentrumproject niet op orde

Bij de behandeling van de jaarrekening 2009 van de gemeente Leidschendam-Voorburg in de raadscommissie financiën bevestigde de accountant van de gemeente (Deloitte) wat de fractie van Gemeentebelangen al eerder vermoedde: de gemeentelijke administratie is niet op orde. Er heeft een correctie moeten plaatsvinden in de balans van meer dan 20 miljoen euro, omdat het college vergeten was om gemeentelijke grondaankopen goed te registreren.

De accountant had bij de behandeling van de jaarrekening 2009 zijn rapport van bevindingen nog niet klaar. De commissie moest het met een mondelinge toelichting doen, omdat het op orde brengen van de administratie rond het Damcentrumproject heel veel tijd had gekost. Woordvoerder Frank Rozenberg van Gemeentebelangen: ‘De toelichting van de accountant was verbijsterend: de gemeente heeft voor miljoenen en miljoenen gronden in Leidschendam centrum aangekocht, gefinancierd door de VOF Leidschendam-Centrum, maar hield geen deugdelijke administratie bij van die aankopen. De gemeentelijke balans heeft daardoor geen getrouw beeld gegeven van de financiële positie van de gemeente.’
De fractie van Gemeentebelangen had al eerder grote vraagtekens gezet bij de administratie en transparantie van het Damcentrum-project, naar aanleiding van uitspraken van een betrokken ambtenaar, maar volgens wethouder Houtzager (VVD) was alles in orde. Ook rond die transparantie was de accountant echter glashelder: de structuur tussen gemeente, VOF Leidschendam-Centrum en projectontwikkelaars moet tegen het licht worden gehouden wil de raad niet aan de zijlijn komen te staan. Daarnaast wees de accountant op de financiële risico’s die de gemeente loopt door haar deelname in de VOF met partners die een tegengesteld belang hebben. Bij de huidige situatie op de huizenmarkt is dat een serieus risico waar de gemeente voor miljoenen het schip mee in kan gaan.
‘Voor Gemeentebelangen is dit een zeer ernstige zaak, omdat het er op lijkt dat het college de gemeenteraad niet juist en tijdig heeft geïnformeerd. Wethouder Beimers (CDA) gaf in de commissie nu ook toe dat de administratie in 2009 niet op orde was. Wij zullen ons de komende weken beraden, hoe wij in de gemeenteraad van 18 mei aanstaande het college daarop nader aan de tand zullen voelen,’ aldus Rozenberg.