Onnodige regeldruk bij evenementen?

De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is blij met de evenementen die door vrijwilligers overal in de gemeente worden georganiseerd. Landelijk wordt er geconstateerd dat er steeds meer eisen aan evenementen worden gesteld, waardoor de lol voor organisatoren er meer en meer vanaf gaat. GBLV vindt dat ongewenst en wil graag zicht hebben […]

Bianca Bremer voorgedragen als wethouder GBLV/Gemeentebelangen

GBLV/Gemeentebelangen heeft Bianca Bremer uit Voorschoten voorgedragen aan de gemeenteraad om Frank Rozenberg als GBLV-wethouder op te volgen. Ed Klaarhamer, voorzitter GBLV/Gemeentebelangen is bijzonder blij met Bianca Bremer als beoogd nieuwe GBLV-wethouder: ”Bianca is op dit moment wethouder in de gemeente Voorschoten voor de lokale partij ONS Voorschoten, welke door haar is opgericht. Als ik […]

GBLV steunt wethouder Rozenberg; coalitie breekt

In het spoeddebat rond het voorbereidingsbesluit Huygenskwartier in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft de fractie GBLV/Gemeentebelangen onomwonden haar steun uitgesproken voor wethouder Frank Rozenberg. Zijn aankondiging dat hij als wethouder vertrekt, leidde ertoe dat de GBLV-fractie uit de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks is gestapt. Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Onze wethouder heeft in […]

Ondernemers in het nauw aan de Star?

Ondernemers die gevestigd zijn op en rond het bedrijventerrein ‘De Star’ in Leidschendam maken zich zorgen rond de nieuwbouwplannen van woningen aldaar. Op een informele bijeenkomst hebben zij zaken te horen gekregen, waarvan men denkt dat die niet altijd ten goede komen zullen komen aan de bedrijfsvoering. De combinatie woningen en bedrijven hoeft niet per […]

De begraafplaats als attractiepark?

Dinsdag kwam in de commissievergadering Openbaar Gebied het nieuwe beheerplan voor drie begraafplaatsen in onze gemeente aan de orde. Eén aspect daarvan was de voorgestelde recreatie en verlevendiging op begraafplaatsen. Naar aanleiding daarvan vroeg raadslid Ron Guleij van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen of het de bedoeling is dat we met de begraafplaats nieuwe stijl […]

GBLV wil ondernemersgala in Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg zijn diverse ondernemersverenigingen en businessclubs actief. De lokale economie verdient van een gemeentebestuur een blijvende actieve aandacht. Maar een gezonde gemeente kan niet zonder initiatieven, waarbij ook het goede doel aandacht krijgt. Daarom stelt gemeenteraadslid Hans Peter Klazenga van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor om, in navolging van de gemeente Den Haag, […]

GBLV vraagt wethouder om info verkeersdrukte en parkeerproblemen

De fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil weten hoe het staat met de gevraagde maatregelen om de verkeersstromen in onze gemeente te verbeteren. Deze maatregelen zijn besproken in de discussie over de noodzaak van een extra oeververbinding over de Vliet. Tevens wacht de fractie van GBLV nog op een parkeer update in en rond […]

Reactie Koning Willem Alexander op windturbine

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft een reactie ontvangen op het verzoekschrift aan de Koning over de enorme windturbine op de gemeentegrens van Leidschendam-Voorburg. Aan de plaatsing kan vanuit het Rijk niets worden gedaan. Wél wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag als bevoegd gezag. Het gaat om de communicatie richting de […]

GBLV DOET – 2017

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen zette zich zaterdag 11 maart tijdens NL DOET in voor Wijkvereniging Oud Zuid te Leidschendam. Samen met wijkbewoners en één vrijwilliger uit het Raadhuiskwartier werd een jeu de boules baan aangelegd bij ‘Het Koophuis’, het clubgebouw van de wijkvereniging. Een hele klus! Het zand afgraven ging voorspoedig, met dank aan buurtbewoner […]

GBLV schenkt traditiegetrouw warme chocolademelk tijdens carnaval

De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen schonk als vanouds warme chocolademelk tijdens carnaval bij de sluisjes in Leidschendam. De aanwezige feestvierders en winkelend publiek konden een warme opkikker wel waarderen. Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren stond het team van GBLV weer paraat om warme chocolademelk uit te delen. Jaarlijks staat de lokale partij met hun gele stand […]