Zorgen om communicatie bouwproject Nieuw Mariënpark

Onlangs is een start gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein Nieuw Mariënpark. Inmiddels is het project overgegaan van projectontwikkelaar Blauwhoed naar de Bots Bouwgroep. Bij omwonenden heerst onvrede over de wijze waarop zij over de toekomstige werkzaamheden, en daarmee de te verwachte overlast, zijn ingelicht. Naar aanleiding van berichten in de media en […]

Buurtpreventieteam Damsigt vindt gestolen fiets raadslid terug

Tijdens een controleronde van het buurtpreventieteam Damsigt, samen met de nieuwe burgemeester Klaas Tigelaar, vond men een fiets in de struiken. Onderzoek van het buurtpreventieteam wees uit dat de fiets was gestolen van Freek Steutel, raadslid van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen. Het buurtpreventieteam Damsigt maakte samen met de nieuwe burgemeester Klaas Tigelaar een controleronde in […]

‘Talking Traffic’ om mobiliteit te verbeteren

Vrijdag bracht het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het bericht naar buiten dat zij samen met lokale overheden en het bedrijfsleven tot en met 2020 samen 90 miljoen euro gaan investeren in het Partnership Talking Traffic. Dit samenwerkingsverband is opgezet om de komende vijf jaar innovatieve verkeerstoepassingen te ontwikkelen en te leveren. Nu de discussie […]

Zorgen over veiligheid binnen gemeente

De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de veiligheid binnen de gemeente. De fractie heeft signalen opgevangen dat er sprake is van het feit dat het politiebureau van Leidschendam-Voorburg aan het Temeculaplein in de nachtelijke uren wordt gesloten. Deze maatregel zou naar verluidt ingaan in het jaar 2017. De politie voor Leidschendam-Voorburg zou dan […]

GBLV positief over plannen Huygenskwartier

In de commissievergadering Openbaar Gebied van 2 november stond het haalbaarheidsonderzoek Huygenskwartier, ook wel bekend als de ‘Gebouwenschuif’, op de agenda. De lokale partij Gemeentebelangen Leidschendam/Voorburg (GBLV) heeft aangegeven enthousiast te zijn over de mooie plannen van de gemeente, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Deze zullen de aantrekkelijkheid van het Huygenskwartier absoluut ten goede zullen komen. […]

Geen brug, wél goede informatie

De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil de mobiliteit in Leidschendam-Voorburg, als het gaat om de Vlietbruggen, verhogen door automobilisten een keuze te laten maken door goede informatie over de route die het beste gevolgd kan worden. Uit onafhankelijke rapporten blijkt dat een extra oeververbinding over de Vliet, door de wijk Klein Plaspoelpolder, nu én in de […]

GBLV vraagt om oplossing fiets- en voetgangerverkeer langs de Prinsentuin

GBLV/Gemeentebelangen vraagt aandacht voor een situatie waar fietsers en voetgangers elkaar al jarenlang in de weg zitten. Toen het Voorburgse Koningin Julianaplein opnieuw werd ingericht, jaren geleden, viel de keus op een twee-richtingen fietspad aan de kant van de Albert Heijn en McDonald’s. Veel fietsers die uit de richting van de Jumbo komen, steken echter […]

GBLV kiest voor gebouwenschuif voor versterking Huygenskwartier

GBLV/Gemeentebelangen is erg enthousiast over plannen voor de zogenaamde gebouwenschuif in het Huygenskwartier/Herenstraat. Door vier gemeentelijke panden een nieuwe bestemming te geven, biedt dit zeer verrassende mogelijkheden voor het gebied. • 100 extra parkeerplaatsen • een gemeentelijk servicepunt • de bouw van een aantal (starters)woningen • ruimte voor economische ontwikkelingen, zoals een nieuwe en grotere […]

Woonvisie met oog én aandacht voor een ieder

Voor de fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen is het belangrijk dat het prettig is én blijft wonen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. De gemeente Leidschendam-Voorburg moet een groene woonstad zijn in de Metropoolregio en daarmee ook nieuwe bewoners blijven aantrekken. Afgelopen dinsdagavond stelde de gemeenteraad de woonvisie voor de komende jaren vast. De woonvisie […]