GBLV vraagt om oplossing fiets- en voetgangerverkeer langs de Prinsentuin

GBLV/Gemeentebelangen vraagt aandacht voor een situatie waar fietsers en voetgangers elkaar al jarenlang in de weg zitten. Toen het Voorburgse Koningin Julianaplein opnieuw werd ingericht, jaren geleden, viel de keus op een twee-richtingen fietspad aan de kant van de Albert Heijn en McDonald’s. Veel fietsers die uit de richting van de Jumbo komen, steken echter […]

GBLV kiest voor gebouwenschuif voor versterking Huygenskwartier

GBLV/Gemeentebelangen is erg enthousiast over plannen voor de zogenaamde gebouwenschuif in het Huygenskwartier/Herenstraat. Door vier gemeentelijke panden een nieuwe bestemming te geven, biedt dit zeer verrassende mogelijkheden voor het gebied. • 100 extra parkeerplaatsen • een gemeentelijk servicepunt • de bouw van een aantal (starters)woningen • ruimte voor economische ontwikkelingen, zoals een nieuwe en grotere […]

Woonvisie met oog én aandacht voor een ieder

Voor de fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen is het belangrijk dat het prettig is én blijft wonen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. De gemeente Leidschendam-Voorburg moet een groene woonstad zijn in de Metropoolregio en daarmee ook nieuwe bewoners blijven aantrekken. Afgelopen dinsdagavond stelde de gemeenteraad de woonvisie voor de komende jaren vast. De woonvisie […]

GBLV: “Blij met een groen Fluitpolderplein”

GBLV/Gemeentebelangen is verheugd met de facelift die het Fluitpolderplein momenteel ondergaat. Het gebied rondom het nieuwe zwembad wordt een mooie groene buffer. Ook de komst van extra parkeerplaatsen is meer dan welkom. De fractie van de lokale partij GBLV is verheugd over het feit dat de ruimte die vrijkomt, na de sloop van het oude […]

GBLV: “Gaat VVD-staatssecretaris nu luisteren?”

Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het feit dat het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) op Schakenbosch op 21 september gaat heroverwegen met de deelnemers van de regietafel. Deelnemers aan de regietafel zijn o.a. vertegenwoordigers van de provincie en de VNG. De fractie van […]

Zorgen over bereikbaarheid ambulancedienst

GBLV/Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de ambulancedienst. Het onderzoek ‘Dossier Spoedzorg’ van KRO/NCRV/DeMonitor stelt dat de ambulancedienst is overbelast. Ook in de regio Haaglanden, zo blijkt uit lokale reacties. De fractie van GBLV heeft kennis genomen van het artikel in het Voorburgs Dagblad betreffende het Rapport: ‘Zorgwekkende trend ambulancevervoer’. De fractie heeft […]

GBLV blij met start bouw WZH Nieuw Rustoord

GBLV/Gemeentebelangen is blij met de uitspraak van de Raad van State inzake Rustoord. De bouw van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) Nieuw Rustoord in Voorburg kan beginnen. Dat betekent voor mensen met dementie uit Leidschendam-Voorburg weer verzorging in de eigen gemeente. Met de uitspraak van de Raad van State is de bouw voor een verpleeghuis voor mensen […]

GBLV trakteert Stadsbeheer

GBLV/Gemeentebelangen heeft dinsdagmorgen de dienst Stadsbeheer getrakteerd op iets lekkers bij de koffie. Stadsbeheer is verantwoordelijk voor een schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte in onze gemeente. Dat GBLV niet alleen de grote projecten in onze gemeente belangrijk vindt, blijkt wel uit de plezierige samenwerking van het GBLV Ombudsteam (al meer dan 15 […]

GBLV/Gemeentebelangen tevreden met Rondweg Stompwijk

GBLV/Gemeentebelangen is tevreden dat er nu een beslissing is genomen over de variant Huyssitterweg voor de nieuw aan te leggen verbindingsweg in Stompwijk. De gekozen voorkeursvariant voldoet volgens GBLV op alle fronten aan de gestelde eisen. De voorgelegde varianten aan de Gemeenteraad werden tijdens de Raadsvergadering van 26 april jl. al snel gereduceerd tot variant […]

GBLV: Haast maken met 24 uurs huisartsenpraktijk in Mariënpark

Voor GBLV/Gemeentebelangen is het duidelijk: haast maken met een 24 uurs huisartsenpraktijk in Mariënpark. Sluiting van de SEH en Huisartsenpost op MCH Anthoniushove maken dit noodzakelijk. GBLV is van mening dat met het definitief wegvallen van de SEH Anthoniushove en de Huisartsenpost haast gemaakt moet worden met een huisartsenpraktijk en avond- en nachtpraktijk. Mariënpark is […]