Bianca Bremer: ‘Ik ben trots om hier wethouder te zijn!’

‘Ik ben trots om hier wethouder te zijn!’ GBLV’ers Wim Jansen en Maurice Hartsinck zijn samen gaan zitten met de kersverse GBLV-wethouder Bianca Bremer in de welbekende en prachtige Stadstuin Rusthout die door burgerinitiatief open is gebleven. Een korte kennismaking. Na het vertrek van Frank Rozenberg en het uit de coalitie stappen van GLBV/Gemeentebelangen, besloot de winnaar van de […]

GBLV pleit voor slimmere aanpak bouwproject KPP

De ontwikkeling van het project Klein Plaspoelpolder (KPP) loopt al een aantal jaren. Het betreft onder andere het gebied van de vroegere gemeentewerf en de Mebin. Het project wordt nu steeds concreter waarbij de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen een slimmere aanpak wenselijk vindt, dan door het college nu wordt ontwikkeld. De oproep van GBLV: ontwikkel […]

Houd Rijnlandlaan leefbaar!

De gemeenteraadsfractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen wil minder woningbouw aan de Rijnlandlaan in Voorburg. GBLV-raadslid Ron Guleij: “GBLV heeft intensief contact gehad met de omwonenden van de Rijnlandlaan. Daaruit kwam naar voren dat een kleiner bouwvolume gewenst is, om de druk in de wijk hanteerbaar te houden. Immers worden er naast woningen ook […]

Geduld raakt op

De berichten over overlast van scooters en fietsers in de Herenstraat blijven aanhouden. GBLV heeft een paar maanden geleden gepleit voor een vaste handhaver in het Huygenskwartier die optreedt tegen scooterbestuurders en fietsers die het voetgangersgebied tegen de regels in onveilig maken. Volgens de burgemeester viel het allemaal wel mee en was een vaste handhaver […]

GBLV stelt vragen over huurdersongelijkheid binnen één wooncomplex

Namens de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft fractiewoordvoerder Woonvisie Sanja Duijvestijn-van Leusden vragen gesteld aan het college over huurdersongelijkheid binnen één wooncomplex. Dit naar aanleiding van een artikel in Het Krantje dat Wooninvest onderscheid maakt. Door recente beleidswijzigingen in de woonsector heeft WoonInvest de zogenaamde streefhuur voor de sociale huurwoningen op de Kersengaarde bijgesteld van […]

Wat te doen met 100 miljoen?

Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg is van plan de aandelen van de gemeente in Eneco te verkopen. Voor de gemeente dient het aandeelhouderschap voor 3,44% in Eneco geen publiek belang meer. De gemeenten Rotterdam, Den Haag en Dordrecht als grootaandeelhouders hadden hiertoe al eerder besloten. GBLV/Gemeentebelangen steunt dit besluit van het college. Bij een […]

Eerbetoon voor “Vader der veteranen” Luitenant-generaal Ted Meines

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen wil dat de vorig jaar op 95 jarige leeftijd in zijn woonplaats Leidschendam overleden luitenant-generaal Ted Meines in de gemeente een blijvend eerbetoon krijgt. Ted Meines wordt gezien als de “Vader der veteranen” door zijn grote rol in de totstandkoming van een goed veteranenbeleid. GBLV denkt aan het vernoemen van een […]

Minimabeleid schiet tekort

Het minimabeleid in de gemeente Leidschendam-Voorburg kent vele regelingen, voorzieningen en subsidies. Daarmee worden de minima goed geholpen, maar het beleid heeft ook een keerzijde: als een gezin net boven de minimagrens uitkomt vervallen al die voorzieningen en ben je slechter af. Dat werkt niet stimulerend. Deze ‘armoedeval’ maakt het voor de lokale politieke partij […]

Voortgang Duurzaam Energiecollectief

Ruim een jaar geleden pleitte de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen. Na toezeggingen van wethouder Kist (GroenLinks) om dit op te pakken, heeft GBLV gevraagd naar de huidige voortgang van dit initiatief. Via het duurzaam energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele […]

Overlast Dampleingarage aanpakken!

De parkeergarage op het Damplein in Leidschendam staat in het Damcentrum al langer bekend als een plek waar overlast wordt veroorzaakt (vernielingen, achterlaten van afval, hangjongeren e.d.). De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft daarover onlangs aan het college vragen gesteld om te zien hoe die overlast kan worden aangepakt. Voor de burgemeester […]